โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:47:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35551
นายชัชวาล จันทร์คำ
ม.5/5 เลขที่ 4
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-25