โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:07:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35547
นายชนกานต์ วรชาติรุ่งโรจน์
ม.5/5 เลขที่ 3
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-22 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-02