โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 05:54:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35546
นายเจษฎาภรณ์ จิระกุลกิตติ
ม.5/8 เลขที่ 5
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-03-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-03-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-03-04