โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:03:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35545
นายเจษฏา ยอดสาย
ม.5/9 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-29