โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:59:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35544
นายเจษฎา เมฆี
ม.5/8 เลขที่ 4
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-16 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-03-02