โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-05 Time : 13:36:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35532
นายเขมกร ยชญ์ธนญ
ม.5/7 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง