โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-11-19 Time : 04:28:22
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35529
เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรมมา
ม.3/2 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง