โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:06:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35525
นายกิตติศักดิ์ ใจไหว
ม.5/9 เลขที่ 4
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-22 มาสาย10.27
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-25 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-01
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-11