โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 04:59:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35523
นายกิตติพงศ์
ม.5/8 เลขที่ 2
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-01
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-25 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-23 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-03-04