โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 02:39:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35518
นายกานต์ เหลืองอรุณ
ม.5/9 เลขที่ 1
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-26