โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 02:28:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35517
นายกันตพัฒน์ พิมพ์บุตร
ม.5/5 เลขที่ 1
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-10 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-18 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-24 สายแถว