โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 04:12:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35502
นายปุณยวีร์ เล็กธนาเลิศ
ม.6/4 เลขที่ 44
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-03 ไปธุระ
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-10-31 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-12-17 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-02