โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 04:36:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35443
นางสาวอารีรัตน์ หลวงพิบูรณ์
ม.6/10 เลขที่ 31
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-05 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-07-30