โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 18:59:58
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35443
นางสาวอารีรัตน์ หลวงพิบูรณ์
ม.5/10 เลขที่ 33
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-24 มาเที่ยง
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17 แข่งกีฬา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-22
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-05-23