โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:33:37
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35443
นางสาวอารีรัตน์ หลวงพิบูรณ์
ม.5/10 เลขที่ 33
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 12 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-25 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-18 กลับมาจากต่างจังหวัด
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-23 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-06-18 กลับมาจากต่างจังหวัด
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-06 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-06-12
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-05-24 มาเที่ยง
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-05-21
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-30 ลา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-05-17 แข่งกีฬา
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-21 ลา
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-14
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-05-22
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-08-16