โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 05:13:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35439
นางสาวอัสมา อาษาเสนา
ม.6/5 เลขที่ 34
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-05