โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:08:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35434
นางสาวอลีนา มุ่งดี
ม.6/2 เลขที่ 31
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-14 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-28 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-17 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-06 ลาป่วย