โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:51:04
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35431
นางสาวอติพร ศรีกลัด
ม.5/11 เลขที่ 29
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-18 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-28
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-11 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-16 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-08-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-26
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-23