โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 12:36:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35431
นางสาวอติพร ศรีกลัด
ม.6/11 เลขที่ 29
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-08
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-17 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-20 ลาสอบสัมภาษณ์
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-03-04