โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:00:07
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35426
นางสาวสุพิชญา สวัสดิ์จิตร
ม.5/9 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-09 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-10 ลา ไปพบแพทย์
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-15 ลา