โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 21:49:30
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35426
นางสาวสุพิชญา สวัสดิ์จิตร
ม.5/9 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-09