โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 08:34:11
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35422
นางสาวสุธิชา ภูแก้ว
ม.5/3 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-05 ลา (ปวดท้อง)​
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-28 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-05 พบแพทย์