โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 08:33:43
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35421
นางสาวสุธาทิพย์ แก้วแสงใส
ม.5/3 เลขที่ 28
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 ไม่สบาย​
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-21 พาแม่ไป รพ.
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-27 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-04 ลาป่วย