โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:30:07
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35419
นางสาวสุฐิตา สวนสังข์
ม.5/9 เลขที่ 31
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-04 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-12 ซื้อของทำพาน 10.18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-02 ลากลับต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-27
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-30
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-09-11