โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-04 Time : 00:11:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35419
นางสาวสุฐิตา สวนสังข์
ม.5/9 เลขที่ 31
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-14 มาเรียนสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-30
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-09 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-07 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-20
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-12-19 ตื่นสาย 11.24
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-02-04 มาเรียนสาย
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-02-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-02-13 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-02-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-02-06
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-29
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-31
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-01-17
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-01-10
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-01-06
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-12-17
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-10-31
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-10-30
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-12-03
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-12-04