โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:30:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35417
นางสาวสิริยากร ยอดไม้
ม.5/3 เลขที่ 27
มาสาย 23 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-11
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-13 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-15 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-17 ปวดหัว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-21 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-23 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-02-03 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-02-06 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-02-07 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-02-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-02-12 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-01-09 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2020-01-06 สายแถว
สายครั้งที่ 14 Date : 2019-12-23 สายแถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2019-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2019-11-25 สายแถว
สายครั้งที่ 17 Date : 2019-11-22 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 18 Date : 2019-11-07 สายแถว
สายครั้งที่ 19 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 20 Date : 2019-12-16 ลืมของ
สายครั้งที่ 21 Date : 2019-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 22 Date : 2019-12-20 สายแถว
สายครั้งที่ 23 Date : 2020-02-13
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-04