โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:29:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35416
นางสาวสิริพัชร บู่ศรี
ม.5/3 เลขที่ 26
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-16 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ