โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 05:57:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35416
นางสาวสิริพัชร บู่ศรี
ม.6/3 เลขที่ 25
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-22 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-04 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-03-03