โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 08:40:26
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35404
นางสาวศิรินทร ดาษดา
ม.5/3 เลขที่ 24
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-10 ลาพบแพทย์ช่วงเช้า
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-19 ลาพบแพทย์ช่วงเช้า
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-20 ลาป่วย