โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:00:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35404
นางสาวศิรินทร ดาษดา
ม.5/3 เลขที่ 24
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-25 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-12-19 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-12-17