โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 12:19:20
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35396
นางสาววิภัสรา มีชาติ
ม.5/3 เลขที่ 23
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-02 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-02-06 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-02-13 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-11-25 ลาพบแพทย์ช่วงเช้า