โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:50:52
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35396
นางสาววิภัสรา มีชาติ
ม.4/3 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-12 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-29 ลาเช้า