โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 06:40:00
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35396
นางสาววิภัสรา มีชาติ
ม.5/3 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง