โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 04:09:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35396
นางสาววิภัสรา มีชาติ
ม.6/3 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-17 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-09 ลาป่วย