โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 21:53:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35395
นางสาววิชุดา ประจันทร์ศรี
ม.5/9 เลขที่ 29
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-14 มาเรียนสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-02-07 มาสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-09 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-07 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-11-07 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-12-04 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-02-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-11-25
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-11-22
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-10-31
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-12-06