โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:01:00
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35395
นางสาววิชุดา ประจันทร์ศรี
ม.5/9 เลขที่ 29
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-12 ซื้อของทำพาน 10.18
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-11
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-11 ตื่นสาย 9.55
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-27 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-29 ลา ไปพบเเพทย์