โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 06:52:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35391
นางสาววริศรา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
ม.6/5 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง