โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:50:32
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35389
นางสาววรารินทร์ มีชาติ
ม.5/11 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24 ลาป่วย​
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-07