โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 20:19:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35386
นางสาววรรณษา ลีลาภิวัฒน์
ม.6/6 เลขที่ 30
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-03-03 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-03-02
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-15