โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 20:56:31
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35380
นางสาวรุจิษยา สวัสดิ์พัฒนศิริ
ม.5/11 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง