โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:15:42
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35374
นางสาวรวงทอง รมยาคม
ม.5/11 เลขที่ 26
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 พึ่งกลับมาจากต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-06