โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 02:01:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35374
นางสาวรวงทอง รมยาคม
ม.6/11 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-03-03