โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 08:11:53
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35370
นางสาวมาริสา ธีรโสภิต
ม.6/2 เลขที่ 28
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 ลาป่วย