โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 13:38:30
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35366
นางสาวมณีรัตน์ ม่วงมนตรี
ม.5/9 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-02-07