โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 23:16:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35365
นางสาวมณีรัตน์ จงไพศาลสกุล
ม.5/9 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-10-30
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-10-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-13
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-01-15
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-01-27
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-02-07