โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:30:03
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35363
นางสาวภูอันดา จันทะสิริ
ม.5/1 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-21 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-28 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-30 ลา
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-09-05 ลาป่วยครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-09-13