โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-19 Time : 14:23:18
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35363
นางสาวภูอันดา จันทะสิริ
ม.5/1 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-18 ลาป่วย