โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 13:35:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35362
นางสาวภัสรา ภิญโญพัฒนา
ม.5/3 เลขที่ 22
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-28 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-11-12 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-10-30
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-11-20 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-12-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-25 ลาเช้า
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-03 ลาพบแพทย์ช่วงเช้า
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-04 พาน้องไป รพ.
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-12-09