โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:19:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35355
นางสาวพิมพ์วรัชญ์ ศรีมะโน
ม.6/2 เลขที่ 27
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-05 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-09 ตื่น7.30ปวดประจำเดือน
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-30 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-11-03 สายแถว