โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 04:33:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35349
นางสาวพิชญาภรณ์ เจริญสุข
ม.6/10 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-07-30