โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:11:36
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35349
นางสาวพิชญาภรณ์ เจริญสุข
ม.5/10 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-05 ลา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-31 ลา
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-07 ลาป่วย ผู้ปกครองมาลาที่ รร.
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-16