โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 19:16:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35344
นางสาวพัชรินทร์ นิยมเจนค้า
ม.6/2 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง