โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:13:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35341
นางสาวพลอยนารี มังสา
ม.6/5 เลขที่ 24
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-11 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-16