โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:23:59
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35338
นางสาวพรหมพร ทะมาลี
ม.5/1 เลขที่ 19
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-09-12
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-28 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-13 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-04 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-15
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-30 มาสาย
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-05-23