โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 06:02:30
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35321
นางสาวปกิตตา สุฤทธิ์
ม.6/3 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-03 ลา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-17