โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 07:01:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35319
นางสาวเบญจวรรณ นันทะเสน
ม.6/2 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-10 ลากิจ