โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 20:14:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35315
นางสาวบัณฑิตา จอมทะรักษ์
ม.6/2 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง