โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 20:40:44
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35306
นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรทองคำ
ม.5/10 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-17 แข่งกีฬา