โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:46:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35298
นางสาวธีรดา เอี่ยมสำอางค์
ม.5/3 เลขที่ 19
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-02 อาหารเป็นพิษ
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-17 ไม่สบาย มาตอน 10.11
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-10-31