โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-04 Time : 00:24:30
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35297
นางสาวธิณัฐดา ธรรมเกตุ
ม.5/9 เลขที่ 26
มาสาย 11 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-09
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-19 ตื่นสาย 11.24
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-02-03
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-17
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-02-11 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-02-12 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-02-13 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-02-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-11-26 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-12-02 ท้องเสีย กินหมูกระทะเยอะ
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-12-20 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-02-06
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-04
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-11-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-10-30
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-10-31
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-11-06
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-11-08
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-11-14
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-12-25
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-12-27
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-02-20