โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:41:17
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35297
นางสาวธิณัฐดา ธรรมเกตุ
ม.5/9 เลขที่ 26
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-12
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-10 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-30
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-22 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-09-20
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-18 ลา ไปแข่งกีฬา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-26
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-13