โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:56:01
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35293
นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ไพบูลย์
ม.4/3 เลขที่ 20
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-02-15
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-29 ลาเช้า
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-02-04 ลา