โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 06:08:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35293
นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ไพบูลย์
ม.6/3 เลขที่ 17
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 ลา