โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 15:15:01
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35293
นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ไพบูลย์
ม.5/3 เลขที่ 18
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-06 ติดธุระ
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-15 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-11
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-09 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-06-27 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-25 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-14 พบแพทย์
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-08 ลาพบแพทย์
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-19 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-19 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-22 ลาป่วย