โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 02:09:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35288
นางสาวดุศิตา งามขุนทด
ม.6/11 เลขที่ 22
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-09