โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:33:25
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35285
นางสาวณิชาภา ชัยธัญธนา
ม.5/1 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-30 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-30 ไปแข่งตอบปัญหา
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-09-10 ลากิจ