โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:13:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35281
นางสาวณัฐรดา สฤษฏ์ธิติกัลป์
ม.5/3 เลขที่ 17
มาสาย 13 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-11
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-02-03 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-13 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-10 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-12-23 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-02-04 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-11-25 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-11-27 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-11-28 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-12-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-06
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ